ติดต่อสอบถาม

 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2

งานเลขานุการผู้บริหาร อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-941001 – 19
โทรสาร : 053-942666 , 053-941100