ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560

 1. วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน

  สิงหาคม 23 @ 08:00 - 17:00
 2. วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

  สิงหาคม 24 @ 08:00 - 17:00
 3. ประชุมสภามหาวิทยาลัย

  สิงหาคม 26 @ 08:00 - 17:00
 4. งานทำบุญเดือนสิงห์

  สิงหาคม 26 @ 08:00 - 17:00
 5. บายศรีสู่ขวัญขันโตกม่วนใจ๋

  สิงหาคม 28 @ 08:00 - 17:00