หน้าแรก

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561
ทิ้งถูกสี สร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อ มช.
สร้างเครือข่ายงานเลขานุการผู้บริหาร มข.- มช.
คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

กำหนดการประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2561