สอบถามการทำนัดหมายผู้บริหาร

DWQA Questionsหมวดหมู่: ถาม - ตอบสอบถามการทำนัดหมายผู้บริหาร
.S Kwan ทีมงาน asked 10 เดือน ago

ขั้นตอนและวิธีการ

Kwan .T ทีมงาน replied 10 เดือน ago

สามารถสอบถามตารางนัดหมายได้จากเลขานุการของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยติดต่อได้ตาม หมายเลขโทรศัพท์ตาม link แนบค่ะ http://president.oop.cmu.ac.th/?page_id=41&lang=th